polska flaga serce 3d OD ZAWSZE TYLKO POLSKA BIELIZNA JEST NAJBLIŻEJ TWOICH POTRZEB polska flaga serce 3d

Polityka Prywatności

W trosce o zachowanie prywatności użytkowników sklepu internetowego www.margot24.pl (dalej: Sklep”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, publikujemy dokument, który wyjaśnia i informuje w jaki sposób dane przekazane przez użytkowników Sklepu (dalej: „Klientów”) są gromadzone, przetworzone
i zabezpieczone.

I. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Małgorzata Kazimierczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Małgorzata Kazimierczyk Świat Bielizny „Margot”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG), adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Ozimska 16, 45-057 Opole, NIP: 7542518033, REGON: 532305294, adres email: sklep@margot24.pl, telefon: +48 797 797 041.
2. Dane osobowe Klientów zawarte w formularzu rejestracyjnym, formularzu zamówienia oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Korzystając z formularza rejestracyjnego oraz formularza zamówienia Klient akceptuje zgodę na przetwarzanie danych o treści podanej w formularzach.
4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia
i realizacji Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej Konto Klienta. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu oraz
w Regulaminie Sklepu.
6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w tym w szczególności prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, prawo do wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
w przypadku zaistnienia warunków wskazanych w ustawie, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w ustawie.
7. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Sprzedawcę lub Klienta w Sklepie. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
8. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
a. zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej Konto Klienta,
b. przesyłania Newslettera, w sytuacji wyrażania zgody przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox,
c. przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), w sytuacji wyrażania zgody przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox.
9. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP Klientów odwiedzających Sklep. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu.
10. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zachowania danych Klientów w poufności.
11. Administrator co do zasady nie udostępnia osobom ani  podmiotom trzecim danych osobowych Klienta za wyjątkiem sytuacji, kiedy dzieje się to za wyraźną zgodą Klienta lub, gdy obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na żądanie organów administracji lub wymiarowi sprawiedliwości.
12. W przypadku gdy dane osobowe Klienta ulegną zmianie lub są niepełne, istnieje możliwość wprowadzenia ich modyfikacji. W tym celu należy wprowadzić zmiany w formularzu rejestracyjnym lub skontaktować się z Administratorem. Dane zbierane automatycznie nie podlegają zmianie lub usunięciu.

II.  Odsyłacze do innych stron internetowych

1. Serwis zwiera odnośniki/linki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

III. Zamiany Polityki Prywatności

1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.

IV. Pliki Cookies

1. W Serwisie stosowane są pliki cookies, które służą do identyfikacji przeglądarki internetowej podczas korzystania z Serwisu.
2. Cookies to informacje tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, mające na celu zapewnienie prawidłowego działania Serwisu oraz zwiększanie zadowolenia Użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji poruszania się po Serwisie.
3. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie jak i w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików cookies, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych
z danym Użytkownikiem.
4. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane
 i przechowywane dane osobowe.  
5. Zgoda na wykorzystywanie przez serwis plików cookies jest dobrowolna. W każdym czasie Użytkownik może usunąć zapisane pliki cookies oraz zablokować możliwość zapisywania plików cookies  z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzysta. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek
 i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami cookies w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

V.  Bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych

1. Wszelkie dane zgromadzone przez Administratora są przechowywane na serwerach i zabezpieczone przed ich nieautoryzowanym użyciem zgodnie z wymogami stawianymi przez polskie prawo.

VI. Kontakt

1. Firma zbierająca dane: Małgorzata Kazimierczyk Świat Bielizny „Margot”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG), adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Ozimska 16, 45-057 Opole, NIP: 7542518033, REGON: 532305294.
2. Pytania i uwagi dotyczące zasad prywatności należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: lub pisemnie na adres Administratora: Małgorzata Kazimierczyk Świat Bielizny „Margot, ul. Ozimska 16, 45-057 Opole, adres email: sklep@margot24.pl, telefon: +48 77 453 77 23.

Data opublikowania: 2016-06-02